Sterke reaksjoner: Fylkeskommunen har valgt en løsning «ingen» vil ha

Verken politiet, Tvedestrand kommune eller trafikksikkerhetsutvalget i kommunen ønsker kantstopp i stedet for busslommer. Men nå er det likevel innført i Tvedestrand.