E18 fra Lundekrysset - til Rømyrkrysset i Tvedestrand er stengt frem til 2. juli, i forbindelse med at ny firefelts E18 skal kobles på.

Det opplyser vegrafikksentralen sør i en Twitter-melding.

Omkjøring via fylkesvei 3486 (gamle Fv 113) og fylkesvei 410 Amtmannsvingen.