Regjeringen vil fjerne skattekontoret - for Tvedestrand vil det bety at fem ansatte forsvinner

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, foreslås det å gjøre skatteinnkrevingen statlig. Konsekvensen vil være at 227 kommunale skatteoppkreverkontorer, deriblant det i Tvedestrand, legges ned.