Statens vegvesen: - I grenseland mellom reklame og kunstnerisk utsmykning

Siden installasjonene som skal plasseres på veiserviceanlegget på Grenstøl blir synlige fra motorveien, må Statens vegvesen inn i bildet.