Statens havarikommisjon undersøker dødsulykken på E18

Statens havarikommisjon iverksetter undersøkelse av påkjøringsulykken på E18 ved Torsbuåstunnelen utenfor Arendal 29. mai i år, der én person omkom.