(Siste)

I morgen er det fredag 13. april, og mange vil være urolige for at det skal skje dem en ulykke. Men statistisk sett er det ingen grunn til å være urolig.

– Fredag den 13. er faktisk en sikrere dag enn alle andre fredager i året. Statistikken viser at sjansen for å bli utsatt for bilulykker denne fredagen er 12 prosent mindre enn andre fredager, sier Espen Opedal. Han er leder i Tryg Forsikring.

Tendensen er den samme for reiseskader, brann-, vann- og personskader.

Fredag den 13. er fra gammelt av forbundet med mye overtro, og tallet 13 har vært sett på som et tegn på ulykke. Mange steder unngår man fremdeles å bruke tallet 13. Det kan være gatenummer, etasjer, hotellrom og seterader på fly.

– Overtroen er sterk hos mange, og det skal man ikke kimse av. Når det likevel viser seg at fredag den 13. ikke er en så stor ulykkesdag som mange har inntrykk av, henger dette trolig sammen med at folk er ekstra forsiktige denne fredagen, sier Opedal.

Det er flere trafikkulykker, reiseskader, tyveri og innbrudd på fredager enn andre dager i uka.

– Men det har lite med magi og forbannelser å gjøre, men skyldes trolig mer at trafikken og stressnivået er større på fredager enn andre ukedager, påpeker Opedal.

I en undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Tryg Forsikring for noen år siden, kom det fram at mer enn hver tredje nordmann karakteriserer seg selv som overtroisk. De mest overtroiske finner vi i Nord-Norge, mens folk i Oslo er de minst overtroiske.

Undersøkelsen viste også at kvinner er betydelig mer overtroiske enn menn.

Blant de som er overtroiske er det mest ulykke forbundet med å passere en svart katt som krysset veien foran en, samt å gå under en stige. (ANB)

Fakta om tallet 13 og fredag den 13.

  • Det vil alltid være minst ett og maksimalt tre tilfeller hvert år hvor den 13. dagen i måneden havner på en fredag.
  • Tallet 13 har vært ansett som et uheldig tall fordi det er snakk om et usymmetrisk oddetall, i hvert fall innenfor de kulturkretser som regner 12 timer dag, 12 timer natt og 12 måneder i året.
  • I Spania og Hellas er det tirsdag den 13. som er forbundet med ulykke, mens i Italia er fredag den 13. ansett som en lykkedag.
  • I kristen tradisjon kom fredagen til å bli oppfattet som uheldig fordi Jesus fikk sin død på korset på langfredag. Tallet 13 kalles også «djevelens dusin».
  • Det trengs 13 hekser for å holde en skikkelig heksesabbat.
  • Det var først utover på 1900-tallet at fredag den 13. ga seg utslag i slik frykt at enkelte valgte å holde seg hjemme eller være uvirksomme.
  • Noen er så redde for fredag den 13. at de får diagnosen paraskevidekatriaphobia. Dette er nært beslektet med triskaidekaphobia, som innebærer angst for tallet 13. (Kilde: Wikipedia)