Nytt søppelmottak på Grenstøl må vente

Tvedestrand har vært uten søppelmottak mens arbeidet med veianlegget på Grenstøl har pågått, og et nytt mottak på Grenstøl blir neppe etablert før nyttår.