Elevene på denne skolen utmerker seg på nasjonale prøver

5. klassingene på Songe skole har utmerket seg i både lesing, engelsk og regning på de nasjonale prøvene i år. Skolen har i mange år på rad hatt veldig gode resultater på nasjonale prøver i 5. klasse.