Søkte om tillatelse til å selge bakte poteter under regattadagene: Nå har Hildes potetvogn fått svaret

Hilde Kristin Halstensen søkte Tvedestrand kommune om tillatelse til å sette opp en potetvogn ved rådhuset under regattadagene. Kommunen vender tommelen ned.