Sølvi Anita får penger til vei

Av

Et vilkår for utbetalingen er at veien blir vedlikeholdt i den standarden den bygges.