Søker om å oppføre 16 like hytter på søyler her

For nøyaktig ett år siden ble reguleringsplanen for Movik, nær Hagefjordbrygga, godkjent av politikerne. Nå søkes det om rammetillatelse for å oppføre 16 like fritidsboliger her.