Snart er skiltet oppe igjen på denne veggen

Torsdag neste uke skjer den formelle overtakelsen av Tvedestrands nye lensmannskontor.