Slik er politikerne i Tvedestrand utstyrt på dagens møte

I vår ble politiske møter i Tvedestrand utelukkende avholdt på video. Etter sommeren slakket man litt av, og gikk over til vanlige møter, men med god avstand mellom deltakerne. Nå er praksisen skjerpet.