Slagsmål, høy musikk og kuer på tur på Korsen - Dette har politiet jobbet med de siste dagene