Skulle riste brødskiver, så kom brannvesenet

Det ble full utrykning.