Dagens skolestruktur splitter de to guttene til Christin. Nå er hun spent på om mandagens valg vil forandre dette.

For familien Dundas på Nes Verk vil mandagens kommunevalg ha stor betydning for deres fremtidige hverdag. Ikke minst for deres eldstesønn som hver dag må reise fra nabobarna for å gå på skole i byen.