Denne sjåføren får ikke rygge her igjen

Agder buss har satt i gang tiltak for at sjåføren ikke skal havne i grøfta her igjen.