Vurderer ny tekst i ansettelses-kontrakter

Av

Ved eventuell forlengelse av desentralisert skolestruktur vil skolesjefen se på muligheter for nye ansettelseskontrakter, hvor lærerne må påregne å være fleksible med tanke på arbeidssted.