- Sårbare barn taperne på småskolene

Av

- Vi har ikke et likeverdig tilbud ved skolene i Tvedestrand i dag. Ikke for elevene med spesielle behov, sier skolesjef Elisabet Christiansen.