Møtt med jubel i skolegården: - Jeg håper alle tenker på det ved valget i september

Under Tvedestrand Skoles sommeravslutning i skolegården, oppfordret rektor John Johansen til å ha ny barneskole i Tvedestrand i tankene ved valgurnene i september. Oppfordringen ble møtt med jubel og applaus.