For høye mobbetall i Tvedestrand: Elever føler seg mobbet ved alle skolene

Tvedestrandskolen gjør det bra på de nasjonale prøvene, med noe variasjoner fra skole til skole. Men det mest bekymringsverdige med elevundersøkelsen er for høye mobbetall.