Fikk støtte av alle: Vil flytte ansvaret fra rektor til sektorleder

Rådmannens forslag om å flytte 2,3 årsverk fra forsterket avdeling på Tvedestrand skole til Lyngmyr ungdomsskole skapte usikkerhet hos brukerne. Det forstår Tove Hage Aargaard (Xtra-Lista) godt. Tirsdag kom hun med et forslag som fikk full politisk støtte.