Disse tjente mest på Staubø

Terje Finn Schøyen var den på Staubø som tjente mest i 2018. Terje Knoph Gabrielsen er den rikeste. Mens Høye Høyesen betalte mest i skatt.