Skal du begynne på videregående til høsten? Nå er opptaket klart

Alle de drøyt 12 tusen søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.