Skal besette to sykepleierstillinger på sykehjemmet - disse har søkt

Tvedestrand kommune, enheten for Omsorg og rehabilitering, skal nå ansette to sykepleiere på sykehjemmet. Det ene er en 75 prosent stilling, og den andre er på 67 prosent.