Skal ansette sykepleier - startlønn er 450.000 kroner

I enheten Helse og omsorg i Åmli kommune , som ledes av Laila Nylund, skal det ansettes en sykepleier i 100 prosent fast stilling med arbeid både ute i hjemmesykepleien og vakter inne på institusjon.