Skadet og forlatt

Brit Jensen gir den medisiner og husly, men håper eieren vil melde seg.