Siste oppdatering etter kriseledelsens møte

- Dersom smittesituasjonen tilsier det vil det bli vurdert åpne opp fra og med torsdag.  Det avhenger i første rekke av resultater på testing og re-testing, sier ordfører Kjetil Torp om Bo- og omsorgssenteret.