Setter politikernes vedtak til side - får ikke lov til å bygge her

Fylkesmannen setter det lokale selvstyret til side, og vil ikke godta at det oppføres en ny bolig på Lyngørsida.