Setter igang med helikoptersaging langs høyspentlinjene

Agder Energi Nett skal igjen starte opp arbeidet med helikoptersaging. Nå fra slutten av oktober vil arbeidet skje på utvalgte høyspentlinjer i området fra Kristiansand til Arendal, og innover i landet mot Åmli.