- Hvilken retning skal Tvedestrand gå?

Av

Heia Tvedestrand - vi er jammen i siget nå! Under denne overskriften har Jan Marcussen et leserinnlegg i Tvedestrandsposten.