Tvedestrand Senterparti: - Det var aldri på tale å støtte et betingelsesløst, valgteknisk samarbeid

Den siste tiden har debatten gått i leserbrevspaltene og på sosiale medier om Xtra-listas og KrFs betingelsesløse tilbud om å gi AP ordføreren. Arbeiderpartiet i Tvedestrand takket nei til tilbudet.