Seks politikere krever lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak

Seks politikere i Åmli kommunestyre krever å få opphevet vedtaket om nye SFO-satser. De krever også å få vite om regelendringen skyldtes at tidligere regler ble tolket forskjellig, og at det derfor ble praktisert ulike betalingssatser for samme tjeneste.