Årene med mye festing har satt sine spor - nå vil Turistforeningen igang med å fikse opp her

Aust-Agder Turistforening søker Tvedestrand kommune om dispensasjon for å kunne gå igang med utbedrigstiltak ved Seilerhytta.