Naboforholdet er i ferd med å rakne på grunn av en byggesak - nå havner saken hos politikerne

I mars i år ga Tvedestrand kommune tillatelse til at en huseier på Sandøya kunne oppføre ny bu, flytte eksisterende bu og gjøre andre endringer på eiendommen. Nå har naboen klaget, og saken kommer nå til politisk behandling.