Samler oppgaver i en ny stilling: Den som får jobben bør ha høy arbeidskapasitet

Tvedestrand kommune samler nå flere oppgaver, og søker etter en rådgiver i økonomiavdelingen.