Skroter Brokelandsheia som fjerntogstasjon

Artikkelen er over 3 år gammel

Jernbaneverket anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen. Men da med to stopp, ett i Porsgrunn og ett på Tangen i Kragerø.