Russen har rullet i natt - dette er politiets inntrykk