Hele 100 elever fra Tvedestrand og Åmli videregående skole stiller med bøsser førstkommende tirsdag ettermiddag og kveld.

Det er både russen, og andre av skolens elever som har sagt ja til å gjøre en innsats for å samle inn penger som går til Kreftforeningens arbeid.

God oppslutning

- Det er veldig bra oppslutning om aksjonen blant skolens elever, sier Marta Langemyr fornøyd.

Hun forteller at elevene vil gå rundt med bøssene og samle inn penger i områdene der de selv bor. Det betyr at det vil dukke opp bøssebærere i blant annet Tvedestrand, Vegårshei, på Songe, Gjeving, i Kilsund og flere andre steder.

- Vi håper jo at bøssebærerne blir tatt i mot med godt humør. Vi har veldig lyst til å nå målet som er 100.000 innsamlede kroner, sier Langemyr.

Hun legger til at det også er mulig å bidra med penger via Vipps, og nummeret er 411060.

Stort omfang

Hvert år får flere enn 32.800 nordmenn kreft - 90 personer hver dag. I Agder-fylkene rammes nærmere 2.000 av denne sykdommen. Det vil med andre ord si at hver dag får fem sørlendinger en kreftdiagnose.

Minst en av tre som overlever kreft får senskader av varierende grad. Senskader er helseproblemer som varer i mer enn ett år etter avsluttet behandling, eller som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling.

Forskning

I årets aksjon samles det inn penger til forskning, for at færre skal få senskader, og at flere skal få et godt liv etter kreftsykdommen.