Rektorskifte på den nye videregående skolen

Line Marie Poppe (47) får æren av å være rektor og ta imot elevene når den nye videregående skolen mandag 17. august. Men 1. september overtar Turid Tveit (58) jobben.