Rekordmange søker Folkeregisteret om å flytte til hytta

Av

Søknadene til Folkeregisteret om å bytte bostedsadresse til hytta er mangedoblet på kort tid.