(Siste)

En ny undersøkelse viser at manglende kunnskap om passasjerenes rettigheter er en av hovedårsakene til at norske reisende ikke søker kompensasjon for bagasjeproblemer.

48 prosent av flyreisende nordmenn som har opplevd bagasjeproblemer på reise, velger ikke å søke erstatning dersom flyselskapet roter bort, skader eller forsinker bagasjen på en flyreise. Det viser en undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av flyerstatningsselskapet AirHelp.

Hovedårsakene er:

  • 26 prosent kjenner ikke sine rettigheter godt nok.
  • 26 prosent tror ikke de rett på kompensasjon for bagasjen.
  • 13 prosent av passasjerene som ikke har søkt om bagasjeerstatning, mener søknadsprosessen er for komplisert eller tar for lang tid.

Hele 23 prosent oppgir at de aldri bryr seg med å søke erstatning for tapt eller skadet bagasje.

– Folk bør søke erstatning Av alle nordmenn som har reist med fly oppgir 46 prosent at de har opplevd forsinket bagasje. 21 prosent har fått sin bagasje skadet, mens åtte prosent oppgir at flyselskapet har mistet bagasjen deres. Det sier landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson.

Han mener mangelen på erstatningssøknader i forbindelse med bagasje er påfallende høy.

– Dersom aktører i flybransjen mister, skader eller forsinker bagasjen med over ett døgn på en reise, anbefaler vi på det sterkeste at folk sjekker mulighetene for erstatning. Utfordringen er at mange ikke kjenner sine rettigheter, eller føler det blir for vanskelig eller tidkrevende å søke om erstatning, enten de går til flyselskapet eller til forsikringsselskapet med kravet, sier Hermansson.

Saken fortsetter under bildet.

Undersøkelsen viser også at hele 72 prosent av passasjerene som har søkt erstatning for bagasje, får dette i en eller annen form.

Flyselskapene har forskjellig praksis med tanke på erstatning av tapt, skadet eller forsinket bagasje, og derfor må man alltid sjekke det aktuelle selskapet man reiser med.

Generelt sett erstattes tapt bagasje opp til et visst maksimalbeløp. I Skandinavia er dette ca 13.000 kroner.

Om bagasjen er forsinket over 24 timer, gir de fleste flyselskaper erstatning på utgifter til de mest nødvendige artiklene man trenger på en reise. Denne erstatningssummen skal være innenfor rimelighetens grenser, noe som enkelte flyselskap definerer til rundt 75 euro (ca 700 kroner) per dag.

Ellers er det viktig å være klar over dette:

  • Ta vare på kvitteringer som dokumenterer utlegg.
  • Meld fra om tapt eller skadet bagasje før du forlater flyplassen.
  • Det må gå minst tre uker før bagasjen kan regnes som tapt, og det kan søkes om erstatning.

Skadet bagasje erstattes på ulike måter. Enkelte deler ut reisepoeng, noen bytter eller reparerer kofferter eller bager, mens andre igjen betaler ut en erstatningssum. Det er også mulig å søke erstatning for bagasjen fra forsikringsselskapet. (ANB)