(Siste)

SAS ser an situasjonen, men avviser ikke at prisene blir justert opp.

Norwegians beslutning kommer som en følge av økt oljepris, og betyr at selskapet nå sender regningen til de reisende.

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian bekrefter overfor flysmart24.no at prisene vil bli økt på alle ruter.

– Vi har bestemt at prisjusteringen vil skje på vanlig vis, og ikke i form av et flatt tillegg, opplyser hun.

Norwegian har i et par uker hatt et flatt tillegg på 250-300 kroner, kun på oversjøiske reiser, for å kompensere for de økte drivstoffutgiftene.

Mannion-Gibson sier til flysmart24.no at det flate tillegget skal bort, og at prisøkningen skal vurderes ut fra hver enkelt rute.

– Økte priser på enkelte ruter er ikke unaturlig når oljeprisen stiger slik den har gjort. Vi har nå bestemt at prisjusteringen skal skje på vanlig måte, sier hun.

Hos SAS er situasjonen en annen. De har sikret 90 prosent av drivstoffet gjennom såkalt hedging, og blir derfor i begrenset grad berørt av prishoppet.

Det er en ordning som kan sammenliknes med fastrente på lån. Selskapet har avtalt en fast pris på drivstoff, og betaler den – uansett hvordan prisene i markedet måtte forandre seg. (ANB)