(Siste)

Mange har måttet gi fra seg taxfree-varene på grunn av en ganske ukjent regel. De som ankommer en norsk flyplass etter en tur utenlands kan få varene forseglet hvis de skal reise videre i Norge med fly.

Men inntil nylig måtte turen videre finne sted innen 24 timer, ellers ville plomberingen være ugyldig.

Denne regelen er nå blitt opphevet i det stille. Tidsfristen er blitt fjernet, og så lenge posen er forseglet vil det normalt ikke være noe problem å frakte den med seg videre, uansett hvor lang tid oppholdet etter reisen har vart.

Seksjonssjef i Luftfartstilsynets sikkerhetsavdeling, Jørgen Ingebrigtsen, bekrefter overfor nettstedet flysmart24.no at reglene er endret, men gjør oppmerksom på at en generell sikkerhetsregel fortsatt gjelder:

– Dersom det blir foretatt en analyse og kontroll av posen og innholdet ikke blir godkjent – uavhengig av hvor lenge siden det er den er kjøpt – er det ikke en rettighet å ta med seg varene gjennom sikkerhetskontrollen, opplyser han.

På tilsynets nettsider er den nye regelen omtalt slik:

«Det er ikke lenger noen tidsfrist som passasjerene trenger å forholde seg til når det gjelder taxfree gjennom sikkerhetskontrollen. Så lenge posen er en «Security Tamper Evident Bag» som definert av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO), og den er pakket på en lufthavn eller om bord i et luftfartøy har alderen ingen betydning», heter det nå. (ANB)