Regnskapet for denne bedriften viser underskudd på 3,2 millioner - men daglig leder er strålende fornøyd

I følge det ferske 2019-regnskapet gikk Kakemesteren i Åmli på et millionunderskudd i fjor. Men daglig leder Tom Johnsen sier tallene gir et feil bilde. Tvert i mot går driften strålende.