- Vi kan treffes selv om kontordøra er stengt

Morten Tobiassen er ansatt som politikontakt i Tvedestrand, og vil gjerne være fleksibel slik at folk kan treffe ham selv om kontordøra er stengt.

Morten Tobiassen er ansatt som politikontakt i Tvedestrand, og vil gjerne være fleksibel slik at folk kan treffe ham selv om kontordøra er stengt.

Fra og med neste uke holder Tvedestrand lensmannskontor åpent to dager i uka, men politikontakt i Tvedestrand, Morten Tobiassen, understreker at han vil være tilgjengelig så langt han kan.

DEL

- Selv om døra er låst, er vi tilgjengelig på telefon. Folk kan komme hit etter avtale, slik at vi kan ta i mot anmeldelser, og hjelpe til med våpensøknader eller andre ting, fremholder Tobiassen.

Gradvis innskrenket

Åpningstidene har blitt gradvis innskrenket på Tvedestrand lensmannskontor. Fra fem dager i uka, til fire dager og den siste tiden tre dager i uka.

Nå som passmaskinen forsvinner fra Tvedestrand, blir det færre mennesker som har ærend på lensmannskontoret, og åpningstidene reduseres altså til to dager i uka fra 1. april.

Åpent bare to dager

Ekspedisjonen vil heretter være åpen onsdag og fredag, ifølge Tobiassen.

Han nevner at de tre kontorene i Holt lensmannsdistrikt skal utfylle hverandre når det gjelder åpningstider. Stasjonen i Risør skal være åpen mandag og torsdag, mens kontoret i Åmli skal ha åpent på tirsdagene.

- Hvis en har noe som haster, skal en finne et åpent kontor i lensmannsdistriktet, sier Morten Tobiassen.

I tillegg vil altså tvedestrandsfolk kunne komme til lensmannskontoret her med sitt ærend hvis de ringer på forhånd.

Skolebesøk

Tobiassen understreker også at reduserte åpningstider i Tvedestrand ikke skal gå ut over det forebyggende arbeidet i Tvedestrand.

Skolebesøk er et av de forebyggende tiltakene han vil prioritere som politikontakt i kommunen.

Hvordan bemanningen blir ved Tvedestrand lensmannskontor framover er ikke helt klart ennå, ifølge Tobiassen. Men det er jo bestemt at Risør skal ha hovedkontoret i Holt lensmannsdistrikt. Det betyr at de fleste ansatte vil ha sitt kontorsted der.

Etterforske straffesaker

- Men hvorfor er det nødvendig å redusere åpningstidene på alle kontorene, når bemanningen totalt sett er den samme?

- Hensikten er at etterforskning av straffesaker skal bli bedre. De prioriterte saksfeltene som vold i familien og seksuelle overgrep er tunge saker som krever kontinuitet og fagmiljø for å bli håndtert godt. Det er bestemt i Politidirektoratet hvordan tjenestestrukturen skal være, forteller Morten Tobiassen.

Artikkeltags