Politiet tror på helsehjelp fremfor straff ved rusavhengighet

Bakgrunnen for ny rusreform er at regjeringen ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.