Mistenkt for å ha utøvd vold i natt - pågrepet tidlig på morgenen