Krever klart svar fra politimesteren om politisituasjonen

Politisituasjonen i Tvedestrand er uholdbar, mener politikerne i Tvedestrand. Formannskapet krever nå at politimester Kirsten Lindeberg kommer med garantier for det nye kontoret i Tvedestrand, både når det gjelder åpningstider, oppgaver og bemanning.