Planlegger sju nye fritidsboliger her

På Østre Løktene i Lyngørfjorden, nord for Askerøya, planlegges opptil sju nye, sjønære fritidsboliger og nytt bryggeanlegg.